Eet CaféLisa

Menjar ràpid holandes
Torrentó de Can Gelat,L7|08938 Santa Susanna
Telf: 678 00 31 55